Emolition was founded in the beginning of 2017 as a platform for sharing ideas and software on the topic of cognitive (focus on affective) computing and independent game development.

Emolition provides a think tank for emotive data modeling, acquisition, analysis and the utilization of emotive/affective technology. Main application areas lay in gaming, health, tourism, event and experience industries. This includes contributions to affective interaction design such as development of stimuli for eliciting emotion, affect recognition from bio-signals, emotive data acquisition protocols and metrics, self assessment mannequin (SAM), sensitive artificial listener (SAL) prediction of emotions from acoustic and visual modalities as well as databases that contain naturalistic multimodal data labeled continuously along the emotion dimensions. These information can be utilized for example for personalized affective video retrieval, spatial attention analysis, bots, sensitive non-player characters (NPC) in games, embodied conversational agents (ECA), arts installations and episodic learning environments.

Emolition has its roots in academic research, but understands itself as a hub for independent developers and enthusiasts. Especially, concepts and tools for the non-intrusive measurement and automized analysis of biometric signals from groups and the construction of emotive histograms are of special interest to us. We belief that all our data collected from public space are neither to be used for profit nor without protecting the possibility for people to personally balance their desire for privacy with the desire for disclosure and communication.

At Emolition we seek to fuse knowledge from diverse fields of expertise, while keeping our focus on questions relevant to prototype engineering.

Emolition’s general aim is the promotion of ideas that will lead to an increase in safety and usability of virtual or augmented systems through their combination with affective technology and data analysis.

Dansk:
Emolition blev grundlagt i begyndelsen af ​​2017 som en videns- og udviklingsplatform med fokus på ideer og software omkring kognitive/affective computing og uafhængig spiludvikling.

Emolition er en tænketank for hvad vi kalder ‘emotionelt orienteret datamodellering’, dataindsamling og -analyse samt udnyttelse af digitale affektive teknologier. Vigtige anvendelsesområder er bl.a. gaming, sundhed, turisme, event- og oplevelseserhvervene. Platformen arbejder med affektivt interaktionsdesign, udvikling af stimuli til at fremkalde bestemte følelser, identifikation og anvendelse af bio-signaler, emotionelt orienterede dataindsamlings-protokoller og -målinger.
Se vores individuelle projekter for flere tekniske og indholdsmæssige detaljer.

Emolition har sine rødder i akademisk forskning, men ser sig selv som et mødesstel for uafhængige udviklere og entusiaster. Vi er især interesseret i koncepter og værktøjer til ikke-invasiv måling og automatiseret analyse af biometriske signaler fra individer og grupper, herunde etableringen af ​​følelsesladede histogrammer. Vores etiske udgangspunkt er at alle data indsamlet fra det offentlige rum ikke må bruges primært med profit for øje. Vi respekterer også ethvert ønske om data-privathed og -rettigheder i forhold offentliggørelse og kommunikation af indsamlede data.

Hos Emolition søger vi at kombinere viden fra forskellige fagområder og samtidig holde fokus på prototype-engineering.

Emolitions generelle mål er at fremme ideer, som kan føre til en stigning i sikkerhed og anvendelighed af virtuelle og augmented reality systemer gennem brug af affektive teknologier og dataanalyse.